Værkstedet

Værkstedet har siden 1974 udført farvekonservering/restaurering af historisk kirkeinventar over det meste af Danmark i samarbejde med menighedsråd, restaureringsarkitekter og nationalmuseet. Mange af arbejderne er udført på værkstedet i Roskilde. Værkstedet har til huse i det gamle palæ centralt beliggende ved Stændertorvet i Roskilde, med daglig og inspirerende udsigt til Roskilde domkirke.
Vi samarbejder med dygtige snedkerekonservatore der har stor erfaring i restaurering af historisk kirkeinventar og andet træarbejde. Vi udfører faglig rådgivning og konsulentvirksomhed for arkitekter og menighedsråd. Vi udfører malerarbejde/nystaffering af høj faglig på kvalitet. Vi udfører forslag til ny farverholdninger i kirkerum, på historisk inventar, bænkestader m.m.